[1]
Setiawan, A. and Kurniawanto, E. 2016. METODE PENDIDIKAN ISLAM MASA KINI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ABDULLAH NASHIH ULWAN. EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran. 1, 2 (Dec. 2016).